Περιγραφή

tpd ready badge2

Mad Juice 10ml Base 70/30 VG/PG 20mg σε σύνθεση 70% VG και 30% PG

Συγκέντρωση Νικοτίνης: 20mg/ml

Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται Φόρος Κατανάλωσης (0,10€ / ml).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Περιέχει νικοτίνη.
Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
Μακριά από παιδιά.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

SYMBOLA NIKOTINH 18mg

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

Επίπεδο Νικοτίνης